Senarai makmal di bawah adalah makmal yang diakreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia untuk membuat ujikaji terhadap kandungan gula ke atas minuman bergula.  Berikut adalah tatacara untuk mendapatkan maklumat terperinci berkaitan makmal-makmal tersebut dalam laman web Jabatan Standard Malaysia. ​

​No​​ ​Laboratory SAMM NoDate expiredState
​1Edtech Associates Sdn. Bhd. 01216-Jul-20Pulau Pinang
​2*Biochem Laboratories Sdn. Bhd. 0209-Dec-19Pulau Pinang
3SGS (Malaysia) Sdn. Bhd., KL 07718-Jun-20Selangor
4Permulab Sdn Bhd 1278-Dec-20Selangor
5ALS Technichem (M) Sdn. Bhd, Shah Alam 1471-Aug-21Selangor
6Union Laboratories Sdn. Bhd. 17828-Oct-20Pulau Pinang
7Eurofins NM Laboratory Sdn. Bhd., Penang 18818-Apr-21Pulau Pinang
8Acumen Scientific Sdn. Bhd. 25325-Aug-20Pulau Pinang
9NESTLE Manufacturing (M) Sdn. Bhd. 27019-May-21Selangor
10Bio Synergy Laboratories Sdn. Bhd., Kedah 33612-Jul-21Kedah
11Acumen Scientific Sdn. Bhd. (Central) 5419-Dec-20Selangor
12*Alchemy Laboratory & Services Sdn Bhd 55427-Apr-21Terengganu
13My CO2 (KL) Sdn Bhd 56419-Sep-21Selangor
14MyTest Lab Sdn Bhd 5905-Apr-22Selangor
15Bio Synergy Laboratories Sdn. Bhd., PJ 72412-Jul-21Selangor
16Amcen Lab Sdn. Bhd. 7305-Aug-21Pulau Pinang
​17My CO2 (JB) Sdn. Bhd. 75217-Dec-21Johor


Sebagai contoh Pencarian maklumat berkaitan makmal Edtech Associates Sdn. Bhd., No. SAMM 012


Langkah 1:

Sila layari Laman Web Jabatan Standard Malaysia (http://www.jsm.gov.my/home).

eks2.png


Langkah 2:

Pilih Tab "Find Accredited Organisation" untuk mencari senarai makmal yang diakreditasi.

eks3.png

Langkah 3:

"Key-In" No. SAMM syarikat Edtech Associates Sdn. Bhd.dalam ruangan SAMM No. (012).

eks4.png


Langkah 4:

Click View pada ruangan Scope untuk melihat ujian yang dijalankan oleh makmal tersebut.

eks5.png


Langkah 5:

Maklumat berkaitan makmal Editech Associates Sdn. Bhd. dipaparkan.

eks6.png