​​​

​PERUNDANGAN​​
​Pemberitahuan Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap Yang Diimport (Baharu) Di Bawah Seksyen 12
Pemberitahuan Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap Yang Diimport (Terpakai) Di Bawah Seksyen 12​
Pengedaran Pemberitahuan Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap​
Garis Panduan Pengecualian 50% Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Persendirian Oleh Kakitangan Kerajaan Yang Tamat Berkhidmat Di Langkawi / Labuan​
​​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi https://lom.agc.gov.my/ adalah terpakai. ​