​1.Semua mesin dan peralatan tidak dibenarkan untuk dilupus ​dan dikeluarkan dari premis GPB tanpa kelulusan. Permohonan pelupusan mesin dan peralatan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam / Pengarah Operasi Zon Negeri​ ​
​2.Duti Import dan cukai jualan yang terlibat untuk mesin dan peralatan yang berusia kurang daripada 10 tahun dari tarikh import / pembelian hendaklah dibayar (jika berkenaan). Penentuan nilai bagi pengiraan duti import dan jualan/cukai adalah berdasarkan Peraturan-Peraturan Kastam (Peraturan Penilaian) 1999​​ ​
​3.Duti Import dan Cukai Jualan dikecualikan bagi mesin dan peralatan yang telah melebihi jangka hayat 10 tahun. Walau bagaimanapun, untuk tujuan pelupusan, kelulusan mesti diperolehi.​​ ​