​​
  
  
Folder: Borang Kastam
  
Folder: 2020
  
Folder: 2016
  
Folder: 2017
  
Folder: 2018
  
Folder: 2019
  
P.U.(A) 72 - PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2024 (PINDAAN) 2024.pdf
  

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​​