​​
  
  
Folder: Borang Kastam
  
Folder: 2020
  
Folder: 2016
  
Folder: 2017
  
Folder: 2018
  
Folder: 2019
  

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​​