​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​P​ERUNDANGAN​​​​PIN​DAAN
​Perintah Duti Kastam

Perintah Duti Kastam 2007


Pindaan 3/2009
Pindaan 4/2009​
​Perintah Duti Kastam 2012​ Pembetulan 2012
​Pindaan 2015​​​
​​Perintah Duti Kastam 2017​​​​ ​​​ Pindaan 2020
Pindaan 2021​​
Pindaan 2/2021​​​
​​​Perintah Duti Kastam 2022​
​​
​​Pembetulan​​​
Pindaan 2022
​​Pindaan 2023​
Pengecualian​​

​​​Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988​


Pindaan 2009​
​​​Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017​​​ ​Pindaan 2021​
Pindaan 2/2021​
​Pindaan 2022​
Pindaan 2/2022​
Pindaan 3/2022​
Pindaan 4/2022
​Pindaan 5/2022​
Pindaan 2/2023​
Pindaan 3/2023​
Pindaan 4/2023​
Pindaan 2024​
Pindaan 2/2024​
Larangan Import

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008
​​​​

Pindaan 2009​
Pindaan 2/2009
Pindaan 3/2009​
Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017​​​​ ​ Pindaan 2020
Pindaan 2/2020
​Pindaan 3/2020
​Pindaan 2022
Pindaan 2/2022​
​​Pindaan 3/2022​
​​Pindaan 4/2022​
​Pindaan 2023​
​​Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023​Pindaan 2023​
​Pindaan 2/2023
Pindaan 2024​
​Pindaan 2/2024​
Larangan Eksport​

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 201​7 ​​


Pindaan 2020
​​​​Pindaan 2/2020
Pindaan 2021​​​​
Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2023​Pindaan 2023​
Larangan Pemindahan

Perintah Kastam (Larangan Pemindahan) 


Pindaan 2022​
Nilai Minyak Kelapa Sawit

Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Minyak Kelapa Sawit)(No. 37) 2009​
​Perintah Levi Keuntungan Luar Biasa (Buah Kelapa Sawit) 2023​
Perjanjian/Kerjasama

Perintah Duti Kastam(Barang-Barang Perjanjian Perkongsian Ekonomi Malaysia-Jepun) 2006


​Pindaan 2009​​
​Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal dari Negeri-Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Barharmonis ASEAN dan Tarif Keutamaan Sama Rata) 2007Pindaan 3/2009
​Pindaan 4/2009​
​Perintah Duti Kastam (Barang Barang di bawah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Kompr​ehensif AntaraNegeri-Negeri Anggota ASEAN dengan Jepun) 2008 - Bahagian 1 & Bahagian 2
​​​Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal dari Negeri-Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) 201​2​​Pindaan 2015​
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang di bawah  Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas antara ASEAN - Australia - New Zealand) 2013
​Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Rangka Kerja Kerjasama Ekonomi Komprehensif Antara ASEAN Dan China) 2014Pindaan 2015​
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang di Bawah Perjanjian Rangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Komprehensif Antara Kerajaan Negara-Negara Anggota Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara dan Republik Korea)(Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN) 2015​
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal dari Negeri-Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) 2017 ​​ Pindaan​ 2020
Pindaan 2/2020
Pindaan 2022​
​​​Perintah Duti Kastam (Barang-Barang di bawah Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas antara ASEAN – Australia – New Zealand) 2019 Pindaan 2020
Pindaan 2/2020
​​Pindaan 2024
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas Antara ASEAN – Hong Kong, China) 2019​
Pindaan 2/2020
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Rangka Kerja Kerjasama Ekonomi Komprehensif Antara ASEAN Dan China) 2019​
Pindaan 2020
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang di bawah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Antara Kerajaan Negara-Negara Anggota ASEAN dan Jepun) 2020
​Pindaan 2023​
​​Perintah Duti Kastam (Barang-Barang DI Bawah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau) 2022​Pindaan 2023​
Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negara-negara ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) 2022​ ​​ ​Pindaan 2022​​​​
Pindaan 2023​
Pindaan 3/2023​
Perintah Duti Kastam (Barang-barang Di Bawah Perjanjian Komprehensif dan Progresif Bagi Perkongsian Trans-Pasifik) 2022​ ​​​​​Pindaan 2023​
Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Perdagangan Keutamaan Di Kalangan Negara-Negara Anggota D-8) 2023​
Perintah Duti Kastam (Barang-barang di Bawah Perjanjian Rangka Kerja Sistem Keutamaan Perdagangan Di Kalangan Negara-negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam) 2023​​
​​​Pulau Bebas Cukai

​Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986


Pindaan 2022​
Perintah Duti Kastam (Pangkor) 2019Pindaan 2022​
​Perintah Duti Kastam (Labuan) 2000Pindaan 2022​
​Perintah Duti Kastam (Tioman)Pindaan 2022​
​Perintah Duti Kastam (Langkawi)Pindaan 2022​
​Duti Anti-Lambakan

Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2009​
​​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (No. 2) 2015​
Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan) 2016​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2018Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2019Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 2) 2019 ​Pindaan 2022​
Pindaan 2023
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2020Pindaan 2022​
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (No. 2) 2020​
​​Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 3) 2020 ​Pindaan 2022​
​Pindaan 2023
Pindaan(No.2) 2023​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2021 ​​Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 2) 2021Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(No. 2) 2021​
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2023​
​Duti Anti-Lambakan (Kajian Semula Dipercepat)

Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Dipercepat) 2021​​​


​​Pindaan 2022​
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Dipercepat) (No.2) 2021​​​​
​​Pembatalan 2022​
Duti Anti-Lambakan (Sementara)

​​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan Sementara) 2021​
Pindaan 2022​
​​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan Sementara) 2023​
Duti Anti-Lambakan (Pelanjutan)

​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Pelanj​utan) 2023​​

Duti Anti-Lambakan (​​ Kajian Semula Pentadbiran)​​

Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran) 2019​​


Pindaan 2021
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran)(No. 2) 2019Pindaan 2022​
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran) (No. 2) 2021​Pindaan 2022​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran) (No. 3) 2021​​Pindaan 2022​
Pindaan 2023
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran)(Pelanjutan) 2021
Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) (Kajian Semula Pentadbiran)(Pelanjutan)(No. 2) 2021​
​Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran) 2023​
​​Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap (Baru)​

Perintah Kastam (Nilai-Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap Yang Diimport)(Baru) 2006


​​

Pindaan 2009​​
Pindaan 2/2009​
​Pindaan 2015​
Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap (Terpakai)
​​

​​​​​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai. ​