PERUNDANGAN​​PINDAAN
​​Akta Zon Bebas 1990​ ​Pindaan 2019
Pindaan 2018


​​​​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.