​PERUNDANGAN​​PINDAAN
​Peraturan-Peraturan Levi Keuntungan Luar BiasaPindaan 2023​​