​​​​​​​​​​1 ​Lampiran A ​​​Permohonan Lesen GPB
​2. Lampiran A1 Senarai Mesin, Peralatan dan Alat Ganti yang Digunakan Di Dalam GPB
​3. Lampiran A2
​Senarai Bahan Mentah / Komponen/ Bahan Pembungkusan / Alat Bantu Pengilangan / Peralatan Cleanroom Yang Diimport Untuk Digunakan Di Dalam Gudang Pengilangan Berlesen
​4.​Lampiran A3Senarai Barang Siap Yang Akan Dikeluarkan Oleh GPB
​5.Lampiran A4​Senarai Semak Permohonan Lesen GPB
​6.Lampiran A5Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen GPB
​7.Lampiran BPermohonan Pembaharuan Lesen GPB
​8.Lampiran CSyarat-Syarat Lesen GPB
​9.Lampiran G1Permohonan Untuk Memberi Kerja Subkontrak
​10.Lampiran G3 Permohonan Untuk Menerima Kerja Subkontrak
​11.Lampiran H Penyata Bulanan Kerja-Kerja Subkontrak
​12.Lampiran I Permohonan Untuk Membayar Duti Import Bersamaan Kadar ATIGA
​13.Lampiran IA Senarai Barang Siap Yang Diluluskan Membayar Duti Import Bersamaan ATIGA
​14.Lampiran J Analisa Kos Barang Siap Bersamaan Kadar ATIGA
​15.Lampiran K Sijil Pemusnahan Sisa dan Hampas Tidak Berduti / Cukai
​16.Lampiran L Sijil Pemusnahan Bahan Mentah / Barang Siap / Mesin / Sisa Kain​​
​17.Lampiran M1 Penyata Bulanan Bahan Mentah / Komponen
​18.Lampiran M2 Penyata Bulanan Barang Siap
​​​​​​19.Lampiran M3 Penyata Bulanan Akt​iviti IPC / RDC
​20.Lampiran M4 Penyata Tahunan GPB
​21.Lampiran P Permohonan Pengecualian Duti Kastam Di Bawah Butiran 92 PDK(P)2017
​22.Lampiran P2
Penyata Pembelian Dan Pengeksportan Barang Siap GPB oleh Syarikat
Pemasaran
​23.​Lampiran R1​​Permohonan Mengimport Semula Barang Siap Untuk Diproses Semula / Diperbaiki​​
​24. ​Format Borang GPBFormat Borang Permohonan Pelesenan Dan Kemudahan GPB
25.​Lampiran P3Permohonan Bagi Menjalankan Aktiviti Jual Beli Yang Melibatkan Syarikat Pedagang (Drop Shipment)​​
​26.​Lampiran P4Syarat Kelulusan Aktiviti Jual Beli Berstatus GPB Melibatkan Pedagang
​27.Lampiran P5​​Penyata Pembelian Dan Jualan (Eksport/ Ke Kawasan Utama Kastam) Bagi Aktiviti Drop Shipment