PERUNDANGAN ​​PINDAAN
​Akta Eksais 1976​ Pindaan 2018
​Pindaan 2019​​


​​​​​Penafian:  Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.​​​