​​​​​​​

PERUNDANGAN​​​PINDAAN
​​​​Peraturan-Peraturan Kastam 1977​ ​ ​​​ ​ ​​Pindaan 4/2009
Pindaan 2016
Pindaan 2/2016
Pindaan 3/2016
Pindaan 4/2016
Peraturan-Peraturan Kastam 2019​ Pindaan 2020
​Pindaan 2022​
Pindaan 2/2022​
Pindaan 2023​
​Pindaan 2/2023​
​Pindaan 3/2023​
Pindaan 4/2023​
​Peraturan-Peraturan Kastam (Ketetapan Kastam) 2007​​​​​ Pindaan 2023​
Peraturan-Peraturan Kastam(Pengkompaunan Kesalahan) 2020​​​​
​Peraturan- Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) 2009​ Pindaan 2015

​​​

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai. ​