​​​​​

​PERUNDANGAN
​​Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 86 Akta Eksais 1976

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.​

​​