​​

PERUNDANGAN​​PINDAAN
Perintah Zon Bebas (Pengecualian Barang dan Perkhidmatan) 1998 ​​ P​indaan 2017​​​
​Pindaan 2023​


​​​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai. ​