​​
  
  
P.U.(A)427 - Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-New ZeaIand)(Pindaan) 2020.pdf
  
P.U.(A)428 - Perintah Duti Kastam (ASEAN-Australia-New Zealand)(Pindaan)(No.3) 2020.pdf
  
P.U.(A)416 - Perintah  Duti  Kastam  (Barang-Barang  Berasal Dari Negeri-Negeri ASEAN) (Pindaan)(No.4) 2020.pdf
  
P.U (A)424 - Perintah Duti Kastam (ASEAN Dan China)(Pindaan)(No.2) 2020.pdf
  
P.U.(A)417 - Perintah Duti Eksais (Pindaan)2020.pdf
  
P.U.(A)429 - Perintah Duti Kastam (ASEAN-Hong Kong, China)(No.2)(Pindaan (No.2) 2020.pdf
  
P.U.(A)398 - Perintah Duti Kastam (Pindaan)(No.3) 2020.pdf
  
P.U.(A)425 - Perintah Duti Kastam (ASEAN Dan Republik Korea)(Pindaan) 2020.pdf
  
P.U.(A)426 - Perintah Duti Kastam (ASEAN  dan Jepun (Pindaan) 2020.pdf
  
P.U.(A) 377 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan Sementara)(No.2) 2020.pdf
  
P.U.(A) 378 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan Sementara) (No.3) 2020.pdf
  
P.U. (A) 369 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)(Pindaan)(No.4) 2020.pdf
  
P.U. (A) 370 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan)(No.4) 2020.pdf
  
P.U.(A) 345- Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan) (Kajian Semula Dipercepat) 2020.pdf
  
P.U.(A) 350- Perintah Duti Kastam (Pindaan) (No.2) 2020.pdf
  
P.U.(A) 348- Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan) (No.3) 2020.pdf
  
P.U.(A) 286 - Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Di Bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-New Zealand) 2020.pdf
  
P.U.(A) 285 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan) 2019 (Pindaan) 2020.pdf
  
P.U. (A) 271- Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negeri-negeri ASEAN).pdf.pdf
  
P.U.(A) 202 - Perintah Duti Kastam (Perjanjian Rangka Kerja Kerjasama Ekonomi Komprehensif ) 2020.pdf
  
P.U. (B) 111 - Pemberitahuan Nilai Kenderaan Bermotor Pasang Siap Yg Diimport (Terpakai) Seksyen 12.pdf
  
P.U. (B) 110 - Pemberitahuan Nilai Kenderaan Bermotor Pasang Siap Yg Diimport (Terpakai) Seksyen 12.pdf
  
P.U. (B) 112 - Pemberitahuan Nilai Kenderaan Bermotor Pasang Siap Yg Diimport (Baharu) Seksyen 12.pdf
  

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​​