​​
  
  
P.U.(A) 2- Perintah Duti Kastam(Pengecualian)2017 (Pindaan) 2020.pdf
  
P.U.(A) 396- Perintah Duti Kastam(Pengecualian)(Pindaan)(No.3)2019.pdf
  
P.U. (B) 666 - Appointment Of Date Of Coming Into Operation.pdf
  
P.U. (A) 358 - Customs (Prohibition Of Imports ) (Amendments) (No. 5) Order 2019.pdf
  
P.U. (A) 362 - Customs (Anti-Dumping Duties) (No. 2) Order 2019 -  Countervailing And Anti-Dumping Duties Act 1993.pdf
  
P.U. (B) 644 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (New) Under Section 12.pdf
  
P.U. (B) 646 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (New) Under Section 12.pdf
  
P.U. (B) 645 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (Used) Under Section 12.pdf
  
P.U. (B) 649 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (Used) Under Section 12.pdf
  
P.U. (B) 648 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (New) Under Section 12.pdf
  
P.U. (B) 647 - Notification Of Values Of Imported Completely Built-Up Motor Vehicles (Used) Under Section 12.pdf
  
P.U.(A) 332- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan)(No.4)2019.pdf
  
P.U.(A) 331- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)(Pindaan)(No.2) 2019.pdf
  
P.U.(A) 324 - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan Sementara) (No.2) 2019.pdf
  
P.U.(A) 279 -  Brg2 di bawah Perjanjian Penubuhan Kaw. Perdagangan Bebas ASEAN, Hong Kong, China No.2 - 2019.pdf
  
P.U.(A) 275- Perintah Duti Kastam (Pengecualian)(Pindaan) (No.2)2019.pdf
  
P.U.(A) 266- Perintah Duti Kastam (ASEAN –AUSTRALIA –NEW ZEALAND) 2019.pdf
  
P.U.(A) 263 - Perintah Kastam - (Duti Anti- Lambakan)  (Kajian Semula Pentadbiran) (No. 2) - 2019.pdf
  
P.U.(A) 265 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan Sementara) - 2019 .pdf
  
P.U.(A) 249 2019 - Perintah Duti Kastam (Barang-barang Berasal Dari Negeri-negeri ASEAN) (Pindaan) 2019.pdf
  
P.U (A) 228 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan)(No. 3) 2019.pdf.pdf
  
P.U.(A) 212 - Perintah Duti Kastam (Barang Di Bawah Pjanjian Rangka Kjasama Eko. Komprehensif ASEAN-China).pdf
  
P.U.(A) 209  - Perintah Duti Kastam (Barang Di Bawah Pjanjian Penubuhan Kwsn Pdagangan Bebas Asean – HK, China).pdf
  
P.U.(A) 176 - Perintah Duti Eksais (Minuman Bergula)(Pindaan) 2019.pdf
  
P.U.(A) 155 - Perintah Eksais (Pengecualian Daripada Pelesenan) 2019.pdf
  
P.U.(A) 157 - Peraturan-Peraturan Eksais (Pindaan) 2019.pdf
  
P.U.(A) 156 - Perintah Duti Eksais (Pengecualian)(Pindaan)(No.2) 2019.pdf
  
P.U.(A) 154 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2019.pdf
  
P.U. A (127)-Perintah Kastam(Duti Anti Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran).pdf
  
P.U. A (128) - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Pembatalan)(No.2)2019.pdf
  
1 - 30Next

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​​