​​
  
  
P.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN) 2016.pdf
  
P.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016.pdf
  
P.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016.pdf
  
P.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016.pdf
  
P.U. (A) 43 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016.pdf
  
P.U. (A) 20 - Perintah Duti Kastam (Brg dr ASEAN) (TTHA  perjanjian perdagangan brgan ASEAN) (pindaan) 2016.pdf
  
P.U. (A) 19_ Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2016.pdf
  
P.U. (A) 12-PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016.pdf
  

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​​