Adakah tuntutan perjalanan boleh di tuntut jika menghadiri Hari Kastam Sedunia?

Jawapan :-Tidak boleh kerana tuntutan perjalanan hanya boleh di tuntut jika ia berkaitan dengan tugas hakiki sahaja contohnya kursus dan menjalankan tugas di luar kawasan.

Bagaimana PTJ perlu mengklasifikasikan bayaran Perkhidmatan Bantuan Teknikal samaada di bawah kod objek sebagai 28000 (Penyelenggaraan dan Pembaikian kecil yang di beli) atau 29000 (Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti)?

Jawapan :-PTJ perlu pastikan samaada belanja tersebut berkaitan Penyelenggaraan atau Perkhidmatan. Bagi Perkhidmatan Bantuan Teknikal ia perlu di rekod di bawah kod objek 29000.
​​

En. Rosyam Nor dari Pejabat Kastam Klang di arahkan bertugas ke Sarawak selama 3 hari. Beliau meminta bayaran penginapannya sepanjang berada di Sarawak dibuat melalui Pesanan Tempatan (LO). Adakah ia dibenarkan?

Jawapan :-Tidak. Ini kerana LO hanya dikeluarkan bagi pembelian barangan atau perkhidmatan sahaja. Walau bagimanapun bagi jumlah bayaran penginapan dalam amaun yang tinggi seperti penganjuran kursus atau seminar adalah dibenarkan.
​​