​​​Sistem eAduan (http://eaduan.customs.gov.my/aduanawam/) hanya boleh diakses bagi tujuan semakan aduan bagi tempoh 15 oktober 2020 dan sebelumnya.

Sebarang aduan baharu hendaklah dibuat melalui pautan  https://customs.spab.gov.my​ bagi aduan awam. Manakala bagi aduan berkaitan salah laku (integriti), pegawai hendaklah dibuat  melalui pautan  https://customs.integriti.gov.my​.