​​​​​​1. Kes Tangkapan​/Rampasan

2. Kes Mahkamah​​​

3. Siaran Media​​