​​​​​

Bil ​​Keterangan
​1. Borang Permohonan​​​
​2. Borang Permohonan Pembaharuan
​3. ​Senarai Semak Permohonan Dan Garis Panduan Permohonan Klasifikasi Barangan Mengikut Komoditi​​​​​
​4. Kuantiti Sampel Untuk Analisis Pakar
5. Senarai Parameter Analisis Yang Tidak Ditawarkan Oleh Jabatan Kimia Malaysia
​​
Sila ambil maklum bahawa para pelanggan digalakkan untuk membuat pembayaran secara tanpa tunai (cashless)  melalui Kad Debit untuk pembayaran  fi permohonan Ketetapan Kastam di kaunter pembayaran di Stesen Negeri atau di Ibu Pejabat.

​​​​​​