​​

​1.​​​Lampiran APermohonan Lesen GPB
​2. Lampiran A​1Senarai Mesin, Peralatan dan Alat Ganti yang Digunakan Di Dalam GPB
​3.​​​Lampiran ​A2Senarai Bahan Mentah / Komponen/ Bahan Pembungkusan / Alat Bantu Pengilangan / Peralatan Cleanroom Yang Diimport Untuk Digunakan Di Dalam Gudang Pengilangan Berlesen
​4.​​​Lampiran A3​​​Senarai Barang Siap Yang Akan Dikeluarkan Oleh GPB​​
​5.​Lampiran A4Senarai Semak Permohonan Lesen GPB
​6. ​​​Lampiran A5Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen GPB​​
​7. Lampiran BPermohonan Pembaharuan Lesen GPB
​8.Lampiran CSyarat-Syarat Lesen GPB
​9.​Lampiran G1Permohonan Untuk Memberi Kerja Subkontrak
​10.Lampiran G3Permohonan Untuk Menerima Kerja Subkontrak
​11.​Lampiran HPenyata Bulanan Kerja-Kerja Subkontrak
​12.Lampiran IPermohonan Untuk Membayar Duti Import Bersamaan Kadar ATIGA
​13.​Lampiran IASenarai Barang Siap Yang Diluluskan Membayar Duti Import Bersamaan ATIGA
​14.​Lampiran JAnalisa Kos Barang Siap Bersamaan Kadar ATIGA
​15.​Lampiran KSijil Pemusnahan Sisa dan Hampas Tidak Berduti / Cukai
​16.​Lampiran LSijil Pemusnahan Bahan Mentah / Barang Siap / Mesin / Sisa Kain
​17.Lampiran M1Penyata Bulanan Bahan Mentah / Komponen
​18.Lampiran M2Penyata Bulanan Barang Siap
​19.Lampiran M3Penyata Bulanan Aktiviti IPC / RDC
​20.​​Lampiran M4​Penyata Tahunan GPB
​21.​Lampiran PPermohonan Pengecualian Duti Kastam Di Bawah Butiran 92 PDK(P)2017
​22.Lampiaran P2​Penyata Pembelian Dan Pengeksportan Barang Siap GPB oleh Syarikat
Pemasaran​
​23.Lampiran R1​Permohonan Mengimport Semula Barang Siap Untuk Diproses Semula / Diperbaiki​
​24.LMW Form Format​LMW Licensing And Facility Application Form Format​
​25.​Lampiran P3​Application To Carry Out Buying and Selling Activities Involving Trading Companies (Drop Shipment)
​26.​Lampiran P4Conditions for Approval of Sales and Purchase Activities with LMW Status Involving Traders
​27.Lampiran P5​​Statement of Purchases and Sales (Export/ To the Main Customs Area) for Drop Shipment Activities
​​