​(There are no translation available)


​PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2023

 

1.    Sebelum sesuatu aktiviti pengimportan dilaksanakan, pengimport atau ejennya hendaklah membuat semakan sama ada barang yang hendak diimport tersebut merupakan suatu kategori barang yang dilarang atau disekat pengimportannya dengan merujuk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023.

​2.    Jika barang yang hendak diimport itu didapati tertakluk kepada perintah ini, pengimport atau ejennya hendaklah memastikan semua kehendak di bawah perintah ini dipenuhi dan dipatuhi.

 
3.    Sila rujuk pautan berikut untuk maklumat lanjut:

https://lom.agc.gov.my/act-view.php?type=pua&no=P.U.%20(A)%20117/2023

(tertakluk kepada pindaan)