​​​​​​​(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Februari 2023)


​Bil  ​Pergerakan Barang ​​​​​Borang
​1. Luar Negara Ke ZB Borang ZB No. 1
​2. ​​​Barang-barang dari luar negara ke ZB (dikecualikan dari taraf bebas)  ​Borang Kastam No.1
​3. ​ZB Ke Luar Negara ​Borang ZB No. 1
​4. Pindah kapal di ZB ​Borang ZB No. 1
5. ​KUK ke ZB Borang Kastam No.2
​6. ZB ke KUK ​​Borang Kastam No.1
7.​Luar Negara ke KUK melalui ZB ​​​Borang Kastam No.1
​8.KUK ke Luar Negara melalui ZB Borang Kastam No.2
​9. 
Dari Pelabuhan/ Lapangan Terbang ZB ke Wilayah-wilayah Malaysia 
(barangan belum dibayar duti/cukai)
​​Borang ZB No. 1
10.  ​Antara Wilayah-wilayah Malaysia melalui ZB ​
(barangan telah berbayar duti/cukai)
​​Borang Kastam No. 3
11. ZB ke Luar Negara melalui KUK   ​​Borang Kastam No. 8
​12. Luar Negara ke ZB melalui KUK  ​​Borang Kastam No. 8
13.  ZB ke ZB melalui KUK (darat) ​​Borang Kastam No. 8
​14.  ZB ke GB melalui KUK (darat)  ​​Borang Kastam No. 8
​15. GB ke ZB melalui KUK (darat) ​​Borang Kastam No. 8
16.  ZB ke GPB ​​Borang Kastam No. 1
​17. GPB ke ZB ​​Borang Kastam No. 2
18.  ZB ke ICD m​elalui KUK (darat) ​​Borang Kastam No. 8
​19. ICD ke ZB melalui KUK (darat) ​​Borang Kastam No. 8
20.  ZB ke KBC melalui KUK (darat)
​​Borang Kastam No. 8
21.​ ​​KBC ke ZB melalui KUK (darat) ​Borang Kastam No. 8
​22.ZB ke pangkalan bekalan petroleum melalui KUK (darat) ​Borang Kastam No. 8
​23.Pangkalan bekalan petroleum ke ZB melalui KUK (darat)Borang Kastam No. 8
​24.Gudang Eksais / Gudang pengilangan eksais ke ZB melalui KUK (darat)Borang Eksais No.8
​25.ZB ke PBC melalui KUK Borang Kastam No.8

Nota :

            ZB       - Zon Bebas                         

            KUK    - Kawasan Utama Kastam

            GB      - Gudang Berlesen

            GPB    - Gudang Pengilangan Berlesen

            KBC    - Kedai Bebas Cukai

            PBC    - Pulau Bebas Cukai

            ICD     - Inland Container Depoh