​​​​​​​

 Content Editor

Pengecualian Duti Cukai/Bahan Mentah@Komponen
a) Garis Panduan Pengawalan Kuantiti Bahan Mentah/Komponen/Aksesori Bagi Pengimportan/ Pembelian Yang Diberi Pengecualian Duti/Cukai Oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA).
b) Lampiran 1 - Pembahagian Kuantiti Bahan Mentah/Komponen/Aksesori Yang Diberi Pengecualian Duti/Cukai Oleh MIDA