​​​​​​​​​There are no translations available.

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
 
Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
Notis Hakcipta Laman Web Rasmi Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Hakcipta laman web rasmi JKDM dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara,
fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan JKDM kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan,
diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa
mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada JKDM

Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam laman web ini adalah kepunyaan
syarikat atau organisasi tersebut.

​​​