(There are no translation available)


PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2023

 

1.    Sebelum sesuatu aktiviti pengeksportan dilaksanakan, pengeksport atau ejennya hendaklah membuat semakan sama ada barang yang hendak dieksport tersebut merupakan suatu kategori barang yang dilarang atau disekat pengeksportannya dengan merujuk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2023.

​2.    Jika barang yang hendak dieksport itu didapati tertakluk kepada perintah ini,   pengeksport atau ejennya hendaklah memastikan semua kehendak di bawah perintah ini dipenuhi dan dipatuhi. 

 3.    Sila rujuk pautan berikut untuk maklumat lanjut:

https://lom.agc.gov.my/act-view.php?type=pua&no=P.U.%20(A)%20122/2023

(tertakluk kepada pindaan)

4.     P.U (A) 92 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No. 2) - 2020.pdf