Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Skip Navigation LinksPeraturan-Peraturan CBP

  
  
P.U. (A) 188-Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014.pdf
  
P.U. (A) 189-Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kajian Semula dan Rayuan) 2014.pdf
  
P.U. (A) 190 - Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014.pdf
  
P.U.(A) 56 - Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pindaan) 2015.pdf
  
P.U.(A) 57 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan)(Pindaan) 2015.pdf
  
P.U.(A) 58 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar)(Pindaan) 2015.pdf
  
P.U.(A) 59 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan)(Pindaan) 2015.pdf