Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Skip Navigation LinksPerintah Perintah CBP

  
  
  
  
1
P.U.(A) 57 - Goods and Services Tax (Exempt Supply)(Amendment) Order 2015.pdf
  
P.U.(A) 57 - Goods and Services Tax (Exempt Supply)(Amendment) Order 2015
2
P.U.(A) 58 - Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply)(Amendment) Order 2015.pdf
  
P.U.(A) 58 - Goods and Services Tax (Zero-Rated Supply)(Amendment) Order 2015
3
P.U.(A) 59 - Goods and Services Tax (Relief)(Amendment) Order 2015.pdf
  
P.U.(A) 59 - Goods and Services Tax (Relief)(Amendment) Order 2015
4
P.U. (B) 319-Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa.pdf
  
P.U. (B) 319-Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
5
P.U. (B) 320-Penetapan Tarikh Efektif bagi Pengenaan Cukai Barang dan Perkhidmatan.pdf
  
P.U. (B) 320-Penetapan Tarikh Efektif bagi Pengenaan Cukai Barang dan Perkhidmatan
6
P.U. (A) 183- Perintah Cukai barang Dan Perkhidmatan (Amaun Pembekalan Bercukai) 2014.pdf
  
P.U. (A) 183- Perintah Cukai barang Dan Perkhidmatan (Amaun Pembekalan Bercukai) 2014
7
P.U. (A) 184- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2014.pdf
  
P.U. (A) 184- Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2014
8
P.U. (A) 185- Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan) 2014.pdf
  
P.U. (A) 185- Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pemakaian Kepada Kerajaan) 2014
9
P.U. (A) 186- Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (FI Permohonana Ejen Cukai) 2014.pdf
  
P.U. (A) 186- Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (FI Permohonana Ejen Cukai) 2014
10
P.U. (A) 187- Perintah Cukai barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan) 2014.pdf
  
P.U. (A) 187- Perintah Cukai barang dan Perkhidmatan (Kawasan Ditetapkan) 2014
11
P.U. (A) 271-Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan).pdf
  
P.U. (A) 271-Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan)
12
P.U. (A) 272 - Butiran 2, Jadual Pertama - Senarai Ubat Penting Kebangsaan.pdf
  
P.U. (A) 272 - Butiran 2, Jadual Pertama - Senarai Ubat Penting Kebangsaan
13
P.U. (A) 272 - Perintah CBP (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014.pdf
  
P.U. (A) 272 - Perintah CBP (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014
14
P.U. (A) 273 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan)2014.pdf
  
P.U. (A) 273 - Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan)2014
15
Butiran 6, Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 - Senarai Peralatan Perubatan Kesihatan.pdf
  
Butiran 6, Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 - Senarai Peralatan Perubatan Kesihatan Swasta Yang Diluluskan (Disemak sehingga 14 April 2015)
16
Butiran 6 TAMBAHAN LAMPIRAN (A1).pdf
  
Butiran 6, Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 - Senarai Peralatan Perubatan Kesihatan Swasta Yang Diluluskan (Disemak sehingga 9 Jun 2015)- TAMBAHAN LAMPIRAN (A1)
17
Butiran 5(a), (b) dan (c), Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 – Senarai Peralatan Inst.pdf
  
Butiran 5(a), (b) dan (c), Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014 – Senarai Peralatan Institusi Pendidikan Swasta Yang Diluluskan