Panduan Pengenaan Cukai Perkhidmatan di Bawah jadual Kedua, Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975


YBhg. Dato/Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa senarai perkhidmatan bercukai/tidak bercukai (pindaan 1 2017) ini adalah sebagai panduan umum sahaja dan bukan merupakan senarai exhaustive. Selain daripada perkhidmatan yang tersenarai, YBhg. Dato/tuan/puan bolehlah merujuk kepada pejabat Kastam Negeri atau Ibu Pejabat untuk mendapatkan keputusan muktamad.

Terima kasih.

Bahagian Cukai Dalam Negeri
Ibu Pejabat
Putrajaya
​​