​​

PERUNDANGANPINDAAN
​Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1991 Pindaan 2019
Pindaan 2022​
Peraturan-Peraturan Zon Bebas (Pengkompaunan Kesalahan) 2020​​

​​​​

Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.