​​

  
  
  
Akta Duti Timbal Balas Dan Anti-Lambakan 1993.pdf
  
10/9/2021 11:25
Akta Levi Kenderaan Barang-Barang 1983.pdf
  
10/9/2021 11:25
Akta Levi Keuntungan Luar Biasa (PIndaan) 2021.pdf
  
2/12/2021 13:34
Akta Levi Keuntungan Luar Biasa 1998.pdf
  
10/9/2021 11:25
Akta Pelindung 2006.pdf
  
10/9/2021 11:25
P.U.(A) 43-Perintah Langkah Sementara Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019(Covid-19) (Pelanjutan Masa)2021.pdf
  
10/9/2021 11:28
Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.

​​​