P.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017.pdfP.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017
P.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) 2017.pdfP.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) 2017
P.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017.pdfP.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017
P.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017.pdfP.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017
P.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017.pdfP.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017
P.U.(A) 39 - Perintah Zon Bebas(Pengecualian Barang dan perkhidmatan)(Pindaan) 2017.pdfP.U.(A) 39 - Perintah Zon Bebas(Pengecualian Barang dan perkhidmatan)(Pindaan) 2017
P.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017.pdfP.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017

​​​

​​