P.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN) 2016.pdfP.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN) 2016
P.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016.pdfP.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016
P.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016.pdfP.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016
P.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016.pdfP.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016
P.U. (A) 213 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 213 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 128 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan ) 2016.pdfP.U. (A) 128 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan ) 2016
P.U. (A) 43 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 43 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016
P.U. (A) 20 - Perintah Duti Kastam (Brg dr ASEAN) (TTHA  perjanjian perdagangan brgan ASEAN) (pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 20 - Perintah Duti Kastam (Brg dr ASEAN) (TTHA perjanjian perdagangan brgan ASEAN) (pindaan) 2016
P.U. (A) 19_ Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 19_ Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2016
P.U. (A) 12-PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016.pdfP.U. (A) 12-PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016
P.U. (A) 11 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016.pdfP.U. (A) 11 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016

​​​

​​