P.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018.pdfP.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018
P.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018.pdfP.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018
P.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018.pdfP.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018
P.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018.pdfP.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018
P.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018.pdfP.U. (A) 86- Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) 2018
P.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018.pdfP.U. A (84) - Perintah Kastam(Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Dipercepat)2018
P.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018.pdfP.U(A) Perintah Kastam (Duti Anti - Lambakan) 2018
P.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017.pdfP.U. (A) 353 -Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Pindaan) (No.5) 2017
P.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) 2017.pdfP.U. (A) 321- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) 2017
P.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017.pdfP.U.(A) 310 - Perintah Kastam (Duti Anti Lambakan Sementara) 2017
P.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017.pdfP.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017
P.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017.pdfP.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017
P.U.(A) 39 - Perintah Zon Bebas(Pengecualian Barang dan perkhidmatan)(Pindaan) 2017.pdfP.U.(A) 39 - Perintah Zon Bebas(Pengecualian Barang dan perkhidmatan)(Pindaan) 2017
P.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017.pdfP.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017
P.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN).pdfP.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN)
P.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016.pdfP.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016
P.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016.pdfP.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016
P.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016.pdfP.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016
1 - 20Next

​​​

​​