P.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017.pdfP.U.(A) 5 - Perintah Duti Kastam 2017
P.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN).pdfP.U. (A) 305 - Perintah Duti Kastam(Barang-barang berasal dari negeri-negeri ASEAN)
P.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016.pdfP.U. (A) 239 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)( Kajian Semula Pentadbiran) 2016
P.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 219 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 218 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016.pdfP.U. (A) 215 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.4) 2016
P.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016.pdfP.U. (A) 214 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.3) 2016
P.U. (A) 213 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.2) 2016.pdfP.U. (A) 213 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan) (No.2) 2016
P.U. (A) 128 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan ) 2016.pdfP.U. (A) 128 - Peraturan-peraturan Kastam (Pindaan ) 2016
P.U. (A) 43 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 43 - Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2016
P.U. (A) 20 - Perintah Duti Kastam (Brg dr ASEAN) (TTHA  perjanjian perdagangan brgan ASEAN) (pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 20 - Perintah Duti Kastam (Brg dr ASEAN) (TTHA perjanjian perdagangan brgan ASEAN) (pindaan) 2016
P.U. (A) 19_ Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2016.pdfP.U. (A) 19_ Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2016
P.U. (A) 12-PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016.pdfP.U. (A) 12-PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2016
P.U. (A) 11 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016.pdfP.U. (A) 11 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan) 2016
Perintah Kastam (Nilai-Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap Yang Diimport) (Baru) (Pindaan) 2015.pdfPerintah Kastam (Nilai-Nilai Kenderaan Motor Pasang Siap Yang Diimport) (Baru) (Pindaan) 2015
Peraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2015 .pdfPeraturan-Peraturan Kastam (Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor) (Pindaan) 2015
P.U. (A) 286 PERINTAH DUTI KASTAM (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2015.pdfP.U. (A) 286 PERINTAH DUTI KASTAM (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA AANZ) 2013 PINDAAN 2015.pdfPERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA AANZ) 2013 PINDAAN 2015
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO.2) 2015.pdfPERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO.2) 2015
20150309_P.U. (A) 43 -  AHTN Pindaan 2015 5 3 15.pdf20150309_P.U. (A) 43 - AHTN Pindaan 2015 5 3 15
1 - 20Next

​​​

​​