Suatu akta yang menyediakan peruntukan bagi mengena dan memungut cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya

 Muat turun Akta CBP 2014

​​​​