‚Äč

 Untitled

Mengemukakan borang ATA Carnet kepada Kastam di pintu masuk/keluar negara bersama dokumen sokongan seperti :

  1. Inbois
  2. Packing list
  3. Bill of Lading/Air Way Bill
  4. Lesen/permit bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 ) /Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2008

Pemeriksaan fizikal akan dilakukan oleh Kastam untuk pengesahan barangan.