​​

  
  
  
P.U(A) 92 - PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT)(PINDAAN)(NO.2) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 110 - Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN Dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 231 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan)(No. 3) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 246 - Perintah Duti Kastam (Pjanjian Penubuhan Kwsn Pdagangan Bebas Ant. Asean-Australia-NZ)(Pind)(No. 2) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 65 - Perintah Duti Kastam (Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 66 - Perintah Duti Kastam (Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN) (Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 67 - Perintah Duti Kastam (Barang Di Bawah Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas (Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 68 - Perintah Duti Kastam (Barang Di Bawah Perjanjian Penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas (Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 69 - Perintah Duti Kastam (Barang Di Bawah Perjanjian Rangka Kerja Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 70 - Perintah Kastam (Larangan Import)(Pindaan) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
P.U. (A) 71 - Perintah Kastam (Larangan Eksport)(Pindaan) 2020.pdf
  
3/2/2021 12:29
P.U.(A) 94 - PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN)(NO.2) 2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
PERINTAH DUTI KASTAM (PANGKOR) 2019.pdf
  
3/2/2021 16:15
PU(A) 174 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport)(Pindaan)(No.3)2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
PU(A) 175 - Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan)(No.2)2020.pdf
  
8/1/2021 16:10
PU(A) 25 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Kajian Semula Pentadbiran) 2021.pdf
  
25/1/2021 11:11
PU(A) 26 - Perintah Kastam (Duti Anti-Lambakan)(Pelanjutan) 2021.pdf
  
25/1/2021 11:10
​​ ​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.