​​

  
  
  
PERINTAH DUTI EKSAIS (PANGKOR) 2019.pdf
  
15/1/2021 7:44
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.