​​​

  
  
  
P.U (B) 48 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2021.pdf
  
4/2/2021 12:23
P.U (B) 49 - Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Pertama) 2021.pdf
  
4/2/2021 12:26
P.U (B) 524 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yg Diisytiharkan) No 3 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
P.U (B) 525 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yg Diisytiharkan) No 4 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
P.U (B) 526 - Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Pertama) No 2 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.