​​​

  
  
  
P.U (B) 48 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2021.pdf
  
4/2/2021 12:23
P.U (B) 49 - Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Pertama) 2021.pdf
  
4/2/2021 12:26
P.U (B) 524 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yg Diisytiharkan) No 3 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
P.U (B) 525 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yg Diisytiharkan) No 4 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
P.U (B) 526 - Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Pertama) No 2 - 2020.pdf
  
15/1/2021 7:47
P.U. (B) 162- Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan Yang Diisytiharkan) 2018.pdf
  
30/7/2021 14:12
P.U. (B) 163-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama) 2018.pdf
  
30/7/2021 14:12
P.U. (B) 169- Pemberitahuan Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan)2018.pdf
  
30/7/2021 14:12
P.U. (B) 170-Pemberitahuan Zon Bebas(Pindaan Jadual Pertama)2018.pdf
  
30/7/2021 14:19
P.U.(B) 59 - Perintah Zon Bebas(Kawasan Yang Diisytiharkan) 2017.pdf
  
30/7/2021 14:10
P.U.(B) 60 - Perintah Zon Bebas (Pindaan) 2017.pdf
  
30/7/2021 14:10
P.U.(B)382 - Pemberitahuan Zon Bebas (Kawasan yang Diisytiharkan)(No.2) 2021.pdf
  
30/7/2021 12:03
P.U.(B)383 - Pemberitahuan Zon Bebas (Pindaan Jadual Kedua)(No.2) 2021.pdf
  
30/7/2021 12:03
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.