​​

  
  
  
P.U. (B) 370 - PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (BAHARU) DI BAWAH SEKSYEN 12.pdf
  
21/6/2021 14:14
P.U. (B) 371 - PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (TERPAKAI) DI BAWAH SEKSYEN 12.pdf
  
21/6/2021 14:14
PU(B) 217 - PENGEDARAN PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP.pdf
  
21/6/2021 14:14
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.