​​

  
  
  
P.U. (B) 680- PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 86 AKTA EKSAIS 1976.pdf
  
24/12/2021 13:24
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai. ​