​​​

  
  
  
AKTA ZON BEBAS (PINDAAN) 2018.pdf
  
8/1/2021 10:33
AKTA ZON BEBAS (PINDAAN) 2019.pdf
  
8/1/2021 10:33
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.