​​​

 

Layanan CBP ke atas perkhidmatan kerajaan

​​Pembekalan yang dibuat oleh Kerajaan secara umumnya dianggap sebagai pembekalan di luar skop. Tiada CBP akan dikenakan ke atas pembekalan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri seperti perkhidmatan penjagaan kesihatan yang disediakan oleh hospital dan klinik, perkhidmatan pendidikan untuk sekolah rendah dan menengah termasuk pendidikan tinggi, pengeluaran pasport oleh Jabatan Imigresen, pengeluaran lesen dan permit oleh Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain.  

Rasional:

  • Untuk memenuhi tanggungjawab sosial dan objektif ekonomi Kerajaan. 
  • Untuk mengekalkan status quo pada penyediaan perkhidmatan Kerajaan.  ​

Pembekalan kerajaan tertakluk kepada CBP

Pembekalan tertentu seperti bekalan air oleh Kerajaan Negeri dan perkhidmatan pengiklanan oleh RTM akan tertakluk kepada CBP kerana sifat komersial perkhidmatan ini.

Pembekalan oleh badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan  

Pembekalan yang dibuat oleh Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan akan tertakluk kepada CBP kecuali pembekalan berkenaan berbentuk pengawalseliaan dan penguatkuasaan seperti mengeluarkan lesen dan permit dan sebagainya.

​​