​​​(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)


​Bil ​Pergerakan Barang ​​​​​Borang
​1.Luar Negara Ke ZBBorang ZB No. 1
​2.​​​Luar Negara ke ZB (barang yang tidak dikecualikan duti/cukai)​Borang Kastam No.1
​3.​ZB Ke Luar Negara​Borang ZB No. 1
​4.Pindah Kapal (Transhipment) di ZB​​Borang ZB No. 1
5. ​​ZB Ke KUK ​​Borang Kastam No. 1
​6.​KUK Ke ZB​​Borang Kastam No. 2
7.​​Luar Negara melalui ZB ke KUK​​​Borang Kastam No. 1
​8.​KUK melalui ZB ke Luar Negara​Borang Kastam No. 2
​9. ​Antara Wilayah-wilayah Malaysia melalui ZB
(barangan telah berbayar duti)
​​Borang Kastam No. 3
10. ​ZB ke Luar Negara melalui KUK dan ZB ​
​​Borang Kastam No. 8
11. ​ZB ke ZB melalui KUK​​Borang Kastam No. 8
​12. ​GB ke ZB dan sebaliknya​​Borang Kastam No. 8
13. ​ZB Ke GPB​​Borang Kastam No. 1
​14. ​GPB Ke ZB ​​Borang Kastam No. 2
​15. ​ICD ke ZB dan sebaliknya​​Borang Kastam No. 8
16. ZB Ke KBC ​​Borang Kastam No. 8
​17. ​Stesen import bukan berstatus ZB ke ZB melalui KUK​​​Borang Kastam No. 8
18. ​ZB ke PBC dan sebaliknya​​Borang Kastam No. 8

Nota :

            ZB       - Zon Bebas                         

            KUK    - Kawasan Utama Kastam

            GB      - Gudang Berlesen

            GPB    - Gudang Pengilangan Berlesen

            KBC    - Kedai Bebas Cukai

            PBC    - Pulau Bebas Cukai

            ICD     - Inland Container Depoh