(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)

Syarat-syarat kelayakan permohonan Gudang Berlesen Persendirian adalah seperti berikut:-

gdg-sendiri.png