(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)


Syarat-syarat kelayakan permohonan Gudang Berlesen PEKEMA adalah seperti berikut:-​​

gdg-pekema.png