​(Maklumat dikemaskini sehingga 01 Januari 2020)


Syarat-syarat kelayakan permohonan Gudang Berlesen Awam adalah seperti berikut:-


gdg-awam.png