Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

Maklumat Pengumuman

RALAT : GARIS PANDUAN PROSES PENYEDIAAN PENYATA PEMUNGUT DALAM PELAKSANAAN 1GFMAS

Tarikh: 07/02/2018

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Tuan/Puan,

 

Terdapat ralat di dalam penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan seperti di Lampiran  I – Tatacara Menyediakan Baucar Jurnal Pelarasan Jenis Baucar Jurnal Biasa (S1) Bagi Melaraskan Kod Hasil Sementara Ke Kod Hasil Sebenar  iaitu :

 

  1. Item nombor 2 : Pelarasan Baucar Jurnal bagi Penyata Pemungut Mod Kutipan Tunai

 

  • Pelarasan baucar jurnal ke kod hasil sebenar mod tunai yang melibatkan penggenapan sen dengan penggunaan kod akaun L1312941 perlu menggunakan Baucar Jurnal Antara Entiti (S5). Ini adalah kerana, pelarasan ini melibatkan dua (2) jenis kod dana sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

 

  • Oleh itu, mohon kerjasama PTJ Pemungut JKDM mangambil maklum perkara ini dan TIDAK lagi menggunakan Baucar Jurnal Biasa (S1) seperti di LAMPIRAN I (Item 2 : Pelarasan Baucar Jurnal bagi Penyata Pemungut Mod Tunai).Walaubagaimanapun, tatacara transaksi jurnal pelarasan masih sama.

 

Sekian, terima kasih.

Cawangan Akaun

Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
Aras 5 Selatan, No 3 Persiaran Perdana
Presint 2
62596 PUTRAJAYA