Siapakah yang perlu memohon satu Lesen Mengimport Rokok / Tembakau/ Minuman Keras  daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia?

-       Semua pengimport  Rokok / Tembakau / Minuman Keras perlu memohon satu lesen mengimport yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengarah Kastam bagi tujuan komersial .Pengecualian daripada permohonan lesen  di beri kepada pengimportan untuk tujuan kegunaan sendiri .

Apakah syarat – syarat untuk memohon lesen mengimport rokok / tembakau/ minuman keras ?

-       Modal minimum sebanyak RM 350,000.00 ( utk pengimportan rokok sahaja ) .

-       Memiliki premis sendiri atau disewa untuk tujuan penggudangan .

-       Syarikat atau individu perlu berdaftar dengan Syarikat Suruhanjaya Malaysia ( SSM ) .

-       Surat Perlantikan daripada pembekal luar Negara .

-       Lesen Borong / Runcit ( Minuman Keras sahaja ).

-       Mengemukakan penyata bank terkini bagi tempoh tiga bulan .

-       Lulus tapisan Rekod Keselamatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia .

Berapa lamakah tempoh lesen import ini?

-       Lesen Import bagi sesuatu tempoh yang tidak melebihi setahun dan tarikh tidak lebih daripada 31 haribulan Disember tahun dimana lesen itu dikeluarkan .

Berapakah bayaran untuk mendapatkan lesen import tersebut  dan dimanakah permohonan lesen hendak  dibuat ?

-       Bayaran sebanyak RM10.00 sebulan atau RM 48.00 ( 6 bulan berturut –turut ) atau RM96.00 untuk setahun 

-       Permohonan lesen hendak lah dikemukakan ke pejabat Pengarah Kastam Negeri  di mana syarikat pengimport berdaftar .