Content Editor

Memahami CBP

CBP dilevi dikenakan dicaj ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat dalam menjalankan atau meneruskan perniagaan di Malaysia oleh orang kena cukai. CBP juga dikenakan ke atas pengimportan barang dan ​​perkhidmatan. Pembekalan bercukai adalah pembekalan yang berkadar standard atau berkadar sifar. Manakala pembekalan dikecualikan dan di luar skop bukan pembekalan bercukai. CBP akan dilevi dan dikenakan ke atas nilai pembekalan. CBP hanya boleh dilevi dan dikenakan jika perniagaan itu berdaftar. Sesuatu perniagaan tidak bertanggungjawab untuk didaftarkan jika nilai pusingan tahunan pembekalan bercukai tidak mencapai nilai ambang yang ditetapkan. Oleh itu, perniagaan itu tidak boleh mengenakan dan memungut CBP atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat kepada pelanggan mereka. Bagaimanapun, perniagaan boleh memohon untuk berdaftar secara sukarela. Hampir semua negara mengenakan cukai pendapatan iaitu peratusan daripada pendapatan individu atau keuntungan perniagaan. Kerajaan juga boleh mendapatkan hasil dengan mengenakan cukai ke atas pengilangan atau jualan barang seperti cukai jualan dan duti eksais. CBP adalah salah satu kaedah memungut cukai yang lebih baik daripada yang lain.

Latar Belakang

CBP bukan baru

Konsep di sebalik CBP dicipta oleh pegawai cukai Perancis pada tahun 1950-an. Di beberapa negara, CBP dikenali sebagai VAT, atau Cukai Nilai Ditambah. Hari ini, lebih daripada 150 negara, termasuk Kesatuan Eropah dan negara-negara​​ Asia seperti Sri Lanka, Singapura dan China telah melaksanakan percukaian dalam bentuk ini. Kira-kira 90 peratus daripada penduduk dunia tinggal di negara-negara yang telah melaksanakan VAT atau CBP.

Berikut adalah beberapa kadar cukai negara-negara di seluruh dunia yang telah melaksanakan CBP atau VAT.


Sejarah Percukaian di Malaysia

Di Malaysia, sistem percukaian k​ita melibatkan beberapa jenis cukai tidak langsung:

 • Duti Import

  • Ke atas barang yang dibawa masuk ke dalam negara
 • Duti Eksport

  • Ke atas barang yang dibawa keluar Negara
 • Cukai Jualan

  • Ke atas sebilangan besar barang pada masa import atau pada peringkat pengilangan dengan 2 kadar cukai iaitu 5% dan 10%.
 • Cukai Perkhidmatan

  • Ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh restoran, hotel, telekomunikasi, perkhidmatan professional oleh arkitek, jurutera, peguam dan lain-lain.
 • Duti Eksais

  • Ke atas barang tertentu seperti kenderaan, minuman keras, beer dan produk tembakau.

CBP akan menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan.


Cukai kepenggunaan Semasa

a) Cukai jualan

Cukai jualan diperkenalkan pada 29 Februari 1972 sebagai cukai kepenggunaan seperingkat yang dilevi dan dikenakan ke atas barang yang dikilang di Malaysia dan barang yang diimport.
Kadar cukai jualan semasa adalah seperti berikut:
 • Kadar dikurangkan iaitu 5% ke atas barang makanan dan bahan binaan.
 • Kadar am 10%.
 • Kadar spesifik ke atas produk petroleum.

  Pelesenan cukai jualan

  Pengilang barang yang jumlah jualan tahunan RM 100,000.00 dan ke atas dikehendaki dilesenkan di bawah Akta Cukai Jualan. Pengilang yang jumlah jualan tahunan kurang RM 100,000.00 perlu memohon sijil pengecualian daripada perlesenan.

  Skop cukai

  Cukai jualan dilevi ke atas barang pengilangan tempatan semasa barang dijual atau dilupus oleh pengilang. Ia dipanggil cukai seperingkat kerana ia dikenakan sekali sahaja sama ada di peringkat input atau output.

b) Cukai Perkhidmatan

Cukai perkhidmatan diperkenalkan pada 1 Mac 1975 sebagai cukai kepengunaan seperingkat yang dilevi dan dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu oleh orang kena cukai di Malaysia. Pada masa ini kadar cukai perkhidmatan adalah seperti berikut: ​
 • Kadar sama rata 6%
 • Kadar spesifik untuk kredit kad ( RM 50.00 mulai Januari 2010)

  Pelesenan​​​


  Mana-mana orang dalam perniagaan yang menyediakan perkhidmatan bercukai di tempat/establismen yang ditetapkan dikehendaki dilesenkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan berdasarkan nilai ambang berikut:
  ​​​​​​​​Nilai ambang​ Perkhidmatan ber​​​cukai
  Tiada nilai ambang​​​​​​​​ a. Hotel yang mempunyai lebih 25 bilik (Kumpulan A)
  b. Restoran, bar, snek bar, rumah kopi yang terletak di dalam hotel yang mempunyai lebih 25 bilik (kumpulan B1)
  c. Kela​b malam, dewan tari, kabarate, pusat kesihatan, rumah urut yang diluluskan dan rumah beer (kumpulan D)
  d. Semua jenis ​​ polisi insurans untuk perniagaan
  e. Perkhidmatan telekomunikasi​​
  f. Perkhidmatan pelepasan barang dari kawalan kastam
  g. Perkhidmatan perakaunan, pengauditan oleh akauntan swasta
  h. Perkidmatan perundangan oleh firma guaman
  i. Perkhidmatan kejuruteraan oleh jurutera bertauliah
  j. Perkhidmatan arkitek oleh firma arkitek
  k. Pe​​rkhidmatan mengukur oleh juru ukur berlesen
  l. Perkhidmatan khidmat nasihat oleh konsultan
  m. Perkhidmatan pengurusan oleh syarikat pengurusan
  n. Kad kredit/caj pengeluaran kad kredit
  ​​​Perolehan​ jualan tahunan​ RM 150,000.00 dan ke atas Perkhidmatan yang diberikan oleh kumpulan professional di bawah kumpulan G
  a. Penyediaan tempat letak kereta
  b. Penyediaan perk​​​hid​​​matan kiriman cepat
  c.​ Penyediaan pusat servis dan pusat membaiki kenderaan bermotor
  d. Penyediaan pengawal keselamatan atau security orang lain oleh agensi persendirian
  e. Penyediaan perkhidmatan pekerjaan oleh agensi persendirian
  ​​​Perolehan jualan tahunan RM 300,000.00 dan ke atas a. Restoran, bar snek bar, rumah kopi yang terletak di dalam hotel yang mempunyai 25 bilik/kurang (kumpulan B2)
  b. Perkhidmatan yang disedikan oleh kelab golf (kumpulan E)
  c. Perkhidmatan yang disedikan oleh hospital swasta (kumpulan F)
  d. Perkhidmatan kereta sewa dan pandu/kereta dengan/tanpa pemandu ( kumpulan G)
  e. Perkhidmatan pengiklanan oleh agensi pengiklanan ( kumpulan G)
  Perolehan jualan tahunan RM 3,000,000.00 dan ke atas ​​​​Restoran, bar, snek bar, rumah kopi yang terletak di luar hotel termasuk food court (kumpulan C)

  Skop cukai


  Cukai perkhidmatan dikenakan ke atas perkhidmatan seperti di dalam jadual kedua Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975.

  Bagaimana cukai perkhidmatan dikenakan
​​

Negara yang Melaksanakan CBP atau VAT

Senarai Negara yang melaksanakan GST

 • Sehingga kini, terdapat 160 negara di serata dunia yang telah melaksanakan VAT/GST.
  Berikut adalah bilangan negara mengikut rantau.

  ​No. Region No. of Country
  1 ASEAN 7​​
  ​2 Asia 19
  3 Europe 53
  4 Oceania 7
  5 Africa 44
  6 South America 11
  7 Caribbean, Central & North America 19
  ​​​​
 • Daripada 160 negara, lapan negara adalah bukan Negara Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB):
 • ​​
  1. Azores
  2. Taiwan
  3. Faroe Islands
  4. Isle of Man
  5. Jersey
  6. Kosovo
  7. Madeira; and
  8. Niue

  Bilangan Negara Anggota PBB adalah 193 dan daripada 193, hanya 41 Negara Anggota tidak melaksanakan VAT/GST, seperti berikut:

  ​​​​​​​​​
 • ​Negara yang baru melaksanakan VAT/GST (sejak 5 tahun yang lepas) adalah:
 • ​​Negara yang menuju ke arah sistem VAT/GST:
  → Afghanistan, Bahamas, Bhutan, Kiribati, Kepulauan Marshall, Micronesia, Palau, Sao Tome dan Principe, Syria
  → Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk (Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Oman dan Emiriah Arab Bersatu)
  → China & India – untuk mewujudkan sistem GST yang seragam
 • Senarai terperinci adalah dilampirkan.​​​​​
​​​​ ​​​​