Content Editor

Selamat datang ke Laman Web Rasmi

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

 ​

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) wajar menjadi penyampai perkhidmatan yang cepat dan berkesan kepada masyarakat khususnya buat pemegang taruh dan para pelanggan jabatan. Kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan merupakan dasar signifikan ke arah menzahirkan janaan pungutan hasil yang unggul serta menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang mampan. JKDM sedar bahawa masyarakat dan komuniti perniagaan amat dahagakan perkhidmatan yang pantas khususnya dalam mendepani norma baharu dalam era globalisasi ini. Warga Kastam perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja serba baharu melalui pemerkasaan kemahiran teknologi digital dan komunikasi maklumat berlandaskan Analitis Data Raya dan Teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (A.I). Pelaksanaan program pembangunan jabatan secara holistik berpaksikan Pelan Strategik JKDM 2020-2024, adalah menjadi teras utama pihak pengurusan dalam memacu usaha merealisasikan slogan keramat, “Berkhidmat Memakmurkan Negara”, senada dengan aspirasi dan wawasan kerajaan. Mudah-mudahan warga JKDM sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat seterusnya berupaya menjulang kecemerlangan imej Kastam di persada dunia.

'DATO' HAJI ZAZULI BIN JOHAN
KETUA PENGARAH KASTAM MALAYSIA