Content Editor

Selamat datang ke Laman Web Rasmi

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

 ​

Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sejak hujung 2019 telah melumpuhkan kelancaran aktiviti harian dan merubah kehidupan masyarakat dari segenap aspek. Dalam peringkat pemulihan negara menangani Covid-19, warga Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) akan berterusan meningkatkan perkhidmatan kepada masyarakat.

Masyarakat khususnya pelanggan jabatan amat memerlukan perkhidmatan yang cekap dan pantas, maka seharusnya JKDM menjadi penyampai perkhidmatan yang cepat dan berkesan dalam era Norma Baharu ini. Kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan dalam JKDM adalah teras utama yang dapat menjana pungutan hasil yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang berterusan. JKDM sedar bahawa masyarakat dan komuniti perniagaan amat dahagakan perkhidmatan yang pantas setelah berdepan dengan keadaan ekonomi yang perlahan serta krisis pengangguran. Era Norma Baharu kini menuntut penjawat awam khususnya warga JKDM untuk mempertingkatkan kemahiran teknologi digital dan komunikasi maklumat. Usaha ini dapat mengurangkan keperluan rakyat atau pelanggan untuk berkunjung ke kaunter-kaunter di agensi dan jabatan kerajaan khususnya JKDM, di samping melonjakkan daya saing ekonomi yang terlibat. Warga JKDM juga perlu menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran kerja yang baharu berlandaskan amalan Norma Baharu khususnya memperkasakan penggunaan Artificial Intelligence (A.I) dan Big Data Analytic dalam tugas harian.

JKDM telah membangunkan Pelan Strategik 2020-2024 JKDM dengan tujuan mengurus dan melaksanakan program pembangunan secara holistik bagi tempoh lima tahun. Ia menjadi teras serta rujukan utama pihak pengurusan untuk memacu usaha ke arah merealisasikan visi “Kastam Peneraju Kemakmuran Negara”. Pelan Strategik ini merupakan usaha berterusan JKDM bagi memantapkan sistem penyampaian dalam menyediakan perkhidmatan terbaik bagi memenuhi kehendak pemegang taruh (stakeholders) dan pelanggan.Warga JKDM akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan komuniti perniagaan khususnya pelanggan jabatan bagi memastikan semua urusan berjalan dengan lancar dan cekap. ​

Semarakkan JKDM Di Mata Dunia!

DATO' SRI ABDUL LATIF BIN ABDUL KADIR
KETUA PENGARAH KASTAM MALAYSIA